Eina/Einafjorden

Eina er ei bygd i Vestre Toten kommune i Oppland, omkring Einavatnet lengst sør i kommunen.

Faktaboks

ETYMOLOGI
dativ til norrønt Eini, opprinnelig navn på Einavatnet, til trenavnet eine.
INNBYGGERTALL1538 innbyggere (2017)

I nordenden av Einavatnet ligger tettstedet Eina, med 732 innbyggere (2017). På østsiden av Einavatnet går Rv. 4 Oslo–Gjøvik, på vestsiden Gjøvikbanen.

Eina var tidligere et kommunikasjonsknutepunkt, ved at Valdresbanen her tar av fra Gjøvikbanen.

Skifrige og kalkrike bergarter på begge sider av Einavatnet har skapt en fruktbar jord som er godt oppdyrket. Her er blant annet betydelig korndyrking opp til 500 moh.

Eina var tidligere egen kommune, som ble opprettet i 1908 ved utskillelse fra Vestre Toten kommune. I 1964 ble Eina igjen slått sammen med Vestre Toten. Eina hadde ved sammenslåingen et areal på 104 km2.