Steinsodden Ringsaker

Steinsodden naturreservat ligger rundt en odde i Mjøsa, like sør for Moelv i Ringsaker kommune. Formålet er først og fremst å verne en viktig lokalitet helt nord i det geologiske Oslofeltet. Her vises den såkalte Ringsakerinversjonen. Under den kaledonske fjellkjedefoldningen ble lagene så sterkt sammenpresset at de har blitt snudd på hodet slik at yngre lag ligger under eldre. På Steinsodden finnes en nesten komplett lagrekke fra kambrium og underordovicium. Slike sammenhengende profiler er sjeldne i Oslofeltet. Vernet omfatter både geologien og vegetasjonen.[1]

Området har variert vegetasjon, herunder den rødlistede pusleplanta firling i en naturtype som er sterkt truet (EN)[2]. Gruntvannsområdet er også viktig for våtmarksfugl[3].

Innenfor naturreservatet finnes kulturminnene Mjøskastellet på Steinsholmen og en helleristning inne på land.