Engnes

Der er utarbeidet en turistbrosjyre om Engnesveien. Den fokuserer både på naturopplevelsen ved å gå veien, og på blant annet restene etter tyskernes aktiviteter ute på Engnes under 2.verdenskrig.

Turen kan anbefales for folk i alle aldre. Turen går langs en vei i kupert terreng helt fram til Engnes. Både planter og fugleliv bør oppleves og nytes. 

 

For de som er interessert i historie er det mulig å oppsøke ruiner etter kystfortet som ble bygd og etablert der av tyskerne under 2.verdenskrig. Det er tuneller, kanonstillinger og skyttergraver. Engnes var en strategisk plass i forhold til å holde utkikk mot skipstrafikken både sørover og nordover. Det var russiske krigsfanger som bygde både veien og kystfortet. Da tyskerne trakk seg ut fra Nord-Troms ble kystfortet sprengt i stykker, så det er bare ruiner igjen. Ute på Engnes er det plakater som Nord-Troms museum har satt opp som viser hvordan en tenker seg fortet så ut.

Kommentarer

23.11.2018 09:16

Morten Løkken

En ny side er lagt til. Denne siden omhandler Engnes på Skjervøy.