Hagen vår

En blomst er en struktur hos blomsterplanter som inneholder plantens forplantningsorganer og som har som oppgave å besørge plantens seksuelle reproduksjon gjennom produksjon av frø. Selve forplantningsprosessen kalles pollinering og kan foregå på flere måter. Blomster er evolusjonært omdannede blader som sitter i enden av et skudd og som har begrenset lengdevekst.

En fullstendig (perfekt) blomst har fire kretser, i rekkefølge utenfra og innover mot sentrum:

  • Begerblad - er sterkt omdannet, men ofte grønne blader, som beskytter blomstens indre deler.
  • Kronblad - er sterkt omdanna blader som ofte er større enn begerbladene og som hos mange arter har sterke farger (dyrepollinerte).
  • Pollenbærer - de hannlige delene av blomsten. Strukturer bestående av pollentråder og pollenknapper. Pollenknappene inneholder pollen.
  • Fruktemne - de hunnlige delene av blomsten. Strukturer bestående av fruktknutegriffel og arr. Fruktknutene inneholder kimer til frø, kalt frøemner.

Dette grunnleggende mønsteret har mange variasjoner og mange arter av blomsterplanter har ikke alle kretsene, eller kretser eller deler av kretser kan være omdannet til andre funksjoner.

Blomster kan ha vidt ulike former, men et viktig skille er mellom frikronede, der kronbladene er frie fra hverandre og kun festet i blomsterbunnen, og samkronede, der kronbladene er sammenvokst til et rør, en klokke eller en annen hel struktur. Selv i sammenvokste kroner er det som oftest mulig å se hvor mange kronblad krona er omformet fra, ved at individuelle kronfliker kan telles.