Rovfugler i Norge/Norden

Hva er rovfugler?
Rovfugler er fugler som lever av andre dyr.
Som regel blir ugler kategorisert i en egen gruppe, selv om disse også gjerne lever av samme næringsgrunnlag.

Hva spiser rovfugler?
Det kan være fugler, pattedyr, krypdyr, smågnagere, fisk og annet. Kun fiskeørn lever utelukkende av fisk.

Hvilken rovfugl er den største i Norge?
Havørn. Den har et vingespenn på inntil 245 cm.

Er rovfugler fredet?
Alle rovfugler i Norge er fredet.

Hvordan kan man gjenkjenne rovfugler?
I motsetning til de fleste andre fugler, er en rovfugl som regel lettest å artsbestemme mens de flyr eller svever. Forsøk å legge merke til størrelse, farger, mønster under vingene og kroppen ellers, stjertform, og oppførsel.
Alle rovfuglene har «fingre» ytterst på vingene, men det synes mindre hos falkene. Falkene har spissere vinger.
Notér gjerne opplysningene så raskt som mulig, for detaljer blir gjerne fort glemt før du får sjekket tegninger og opplysninger opp mot en fuglebok. Ta gjerne også bilder hvis du får mulighet. Det kan lette jobben med å huske detaljene.