Femundsmarka og Femund

Femundsmarka nasjonalpark er et av de største sammenhengende, urørte villmarksområder
i Sør-Skandinavia. Flotte områder for kano og fisking.

Femundsmarka egner seg både for tur- og skigåing, kano- og kajakkturer samt jakt og fiske.

 

Mellom krokfuru og bortgjemte sjøer, omringet av mose og kampstein lokker opplevelsene i Femundsmarka nasjonalpark. For ti tusen år siden trakk isen seg tilbake og la igjen et øde, urtidspreget dødislandskap – et landskap tilrettelagt for vakre og minnerike turer. Sammen med tilgrensede verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka nasjonalpark et at de største sammenhengende villmarksområdene i Sør-Skandinavia.

GLITRENDE VANN MED SPRELSK FISK

Uansett ambisjonsnivå kan du utfordre ferdigheter og fiskelykke i Femundsmarka. I de uttallige sjøene og vassdraga, er det ikke bare ørret som biter, men også abbor, røe, harr, sik, lake og gjedde. I Grøtåa, Mugga, Røa og Rogen finner du mest ørret. Vinterstid kan du forsøke isfiske og de beste mulighetene for napp finner du i Revlingsjøene, vatna på Røvollfjellet og i en del mindre småvatn i Engerdal.

Landskapet og fjella i Femundsmarka preges av runde former, lange og slake linjer. Likevel finner du en rekke topper som strekker seg over 1000 m. Den høyeste av de finner du helt nord i Femundsmarka: Storvigelen med sine 1561 moh, ruver ved inngangsporten til nasjonalparken. I sør finner du Store Svuku (1415 moh.), Grøthogna (1401 moh.) og Elgåhogna (1460 moh.). Toppene gir et fantastisk skue over det urtidspregede dødislandskapet du finner i Femundsmarka. Toppene er tilgjengelig sommers som vinterstid.

KULTURMINNER FRA KOBBERVERKETS TID

Mange av sporene du finner i og rundt Femundsmarka stammer fra Røros Kobberverk. Smelthytta på vestsida av Femunden var i drift fra 1743 til 1822, og man finner synlige spor etter kullvedhogst og kullbrenning til smelteovnene helt inn til riksgrensa. Langs vassdragene er det spor etter fløtning i form av damanlegg, tømmerrenner, lenser og fløtningsbuer.