Rognlisaga

Sagbrukene var tidligere livsnerve i flere av grendene i Hurdal. Rognlisaga står på fundamentene til en av de tidligste sagene i vår region satt opp i 1795 av Carsten Anker. Etter Ankers konkurs i 1822, gikk fallrettigheten tilbake til gården Rognlia. Saga forfalt og var i dårlig forfatning, og ble etter hvert utkonkurrert av de moderne sirkelsagene. I 1924 ble den gamle saga fra Flesvig i Feiring gjenoppført ved fossen her. I 1934 ble en høvelmaskin og en flishøvel satt inn på saga, og dette var i drift fram til 1960. Da var ikke driften lønnsom lenger, og saga ble nedlagt. På midten av 1970-årene satte eierne sammen med Hurdal Historielag i gang med restaureringsarbeider. Blant annet ble det store vasshjulet rekonstruert. I juni 1979 stod saga ferdig, og ble kjørt for første gang på nesten 20 år. Rognlisaga er i privat eie, men disponeres av Hurdal Historielag for visning og demonstrasjonskjøring.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •