Finnmark

Finnmarksvidda er ei fjellvidde i Troms og Finnmark som dekker mesteparten av indre Finnmark. Vidda ligger sør for Gáisene, mellom Kvænangen og Nordreisa i vest og Tanaelva i øst. Den er avgrenset av Finland i sørvest, sør og øst.

 

Natur

Finnmarksvidda er Norges største vidde med et flateinnhold på mer enn 22 000 kvadratkilometer. Fra vest til øst og fra nord til sør er det vel 33 mil. Finnmarksvidda utgjør over halvparten av Norges viddeområde og en femtedel av Norges frie naturareal.

Vidda er et fjellplatå på 300–500 meter over havet. Landskapet veksler mellom krattbjørkeskog med jevnt bølgende vidder og fjellkolleterreng og snaufjell med mange fiskerike vann og vassdrag. Mesteparten av vidda er dekket av morene fra siste istid.

Kommentarer

03.10.2020 18:05

Morten Løkken

Nytt album er lagt til- Kalles for Finnmark. Noen bilder fra turen til Finnmark i sommer.