Farsund

Farsund kommune med sine 9500 innbyggere er Vest-Agders største jordbrukskommune. Kommunen har tre tettsteder, Vanse, Vestbygda og Farsund by med god gjestehavn og mange tilbud både på aktiviteter og handel.

Naturen i kommunen er sterkt varierende fra det åpne landskapet som bærer preg av naturkreftene, til kraftige fjellparti og lune dalstrøk med edelløvskog. Farsund har 10 kilometer lange sandstrender å by på for de som vil nyte strandlivet. Listastrendene er også av de beste i landet for sjøsport, spesielt surfing og kiting er populært langs den vindfulle kysten. På grunn av Listas rike plante- og fugleliv er store deler av strendene vernede områder, så det er kun på enkelte strender surfing er tillatt. 

Kulturlandskapet er unikt med sine store kontraster og med spor helt tilbake til yngre steinalder. Kommunen er en av landets rikeste på antall fornminner, og har også mange godt tilrettelagte turstier. Farsund har en vakker skjærgård med store friluftsområder som er utbygd med brygger, grill og toalett. Fiskemulighetene er mange både fra land og til vanns