Fotoalbum Totenåsen

Totenåsen er et høydedrag og skogsområde mellom Toten i nord, Mjøsa i øst og Hurdal/Romerike i sør. Mesteparten av Totenåsen ligger i Østre Toten kommune mens sørlige deler ligger i Eidsvoll og Hurdal kommuner.

Totenåsen benyttes ellers i stor grad til beite for sau og kveg. Vollene ved Oksbakken var i tidligere tider benyttet av husdyr, men ble av Laupen vannverk tilplantet med skog for å hindre forurensing av drikkevannet nedenfor. Drikkevann tas nå bare fra Mjøsa.