Fotoalbum Saltfjellet

Polarsirkelen skjærer seg gjennom Nordland og setter grensen for det arktiske riket med midnattssol og mørketid. Den nordlige Polarsirkelen, som krysser Helgeland, markerer grensen for Arktis, mens den sydlige markerer grensen for Antarktis.

Internasjonalt går den nordlige Polarsirkelen gjennom Norge, Sverige, Finland, Russland, Alaska, Canada, Grønland og Island. Den sydlige Polarsirkelen går hovedsakelig over hav eller nær bredden av det antarktiske kontinentet.

På Helgeland er det to steder du kan krysse Polarsirkelen – den magiske grensen!