Fotoalbum Kvenangsfjellet

Kvænangsfjellet er en markert fjellovergang som strekker seg fra Oksfjorden i sør til Kvænangsfjorden i nord. Fjellmassivet befinner seg dels i Kvænangen, dels i Nordreisakommuner. E6 over Kvænangsfjellet er stengt på grunn av snøstorm 10-15 dager hver vinter. Det er en kort strekning som er værutsatt, et skard nær veiovergangens høyeste punkt 402 moh. Under andre verdenskrig fikk den tyske okkupasjonsmakten bygget en overbygning av tre på denne drøyt kilometerlange vanskelige strekning, men denne trekonstruksjonen ble et offer for «den brente jords taktikk» da tyskerne ved krigens avslutning trakk sørover igjen.

Gjestehuset Gildetun ligger på Kvænangsfjellet, og er et raste- og spisested i turistsesongen. Det ligger på et utsiktssted, hvor mange turister fotograferer fjord- og fjellandskapet. De lokale dyre- og fuglearter er taksidermisk utstilt.