1. nov, 2015

Tekst

Gamle hus har nok mange historier å fortelle. Men veggene holder på disse, så vi får nok ikke vite det om vi ønsker det aldri så mye. Dette er et hus fra Østre Toten.

Østre Toten oppsto som administrativ enhet i 1826, da det gamle Toten prestegjeld ble delt i to, i Østre og Vestre Toten. Kolbu kommune, som i 1908 ble skilt ut fra Vestre Toten, ble i 1964 innlemma i Østre Toten. I 2003 ble grensa mot Vestre Toten justert, ved Ner-Kolbu, og dette førte til at kommunens innbyggertall økte med omtrent 500. Seinere har folketallet vært ganske stabilt.

En person fra Østre Toten kalles en østertotning.