Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet ligger sør for Rondane nasjonalpark mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Høyden over havet er rundt 850–1000 meter, slik at terrenget ligger i bjørkeskogbeltet og dels over tregrensen. Fjelltoppene ligger på 1200–1400 meter og byr på vidt utsyn til alle retninger. Venabygdsfjellet har fra gammelt av mange setrer, men er nå mer preget av hytter, hoteller og turglade turister året rundt. Området er delt i bygdealmenning og statsalmenning. I statsalmenningen som stort sett ligger på snaufjellet, er det så og si ingen hytter.

Fylkesvei 27 fra Ringebu til Enden i Sollia går over Venabygdsfjellet. Veien er normalt åpen på dagtid om vinteren, og er eneste vintervei øst/vest fra Hamar i sør til Dovrefjell i nord. Veien er en del av turistveien mellom Lillehammer og Røros. Avstanden til Lillehammer er 78 km og til Røros er det 192 km. Veien er korteste og ofte raskeste vei mellom Lillehammer og TrondheimRingebu stasjon ligger på Dovrebanen, rundt 60 kilometer nord for Lillehammer, slik at det er kort vei til fjells med buss, drosje eller hotellbil.

Om sommeren og utover høsten finnes et nett av merkede stier i lett og variert terreng, både i fjellbjørkeskog og over tregrensen. Venabygdsfjellet preges av 30 små og store topper, mange gode fiskevann, moltemyrer og små elver. Det er mange seterveier som egner seg for sykling.