Oversikt - Fotografering og fotolinser

FEBRUAR 2019 Dato
Tokina AT-X 80-400mm 0 0 23. feb, 2019
Nytt fotoapparat 0 0 23. feb, 2019
NOVEMBER 2018 Dato
Ta bilder på kveld og natt. 0 0 23. nov, 2018
MARS 2015 Dato
Linsevalg. 0 0 31. mar, 2015
Fotografere. 0 0 31. mar, 2015